Luna Yemek Vesaire

+90 (216) 504 3245
+90 (533) 020 2440

GİZLİLİK POLİTİKASI

İÇERİK

Bu sitedeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir.

Bu web sitesi aracılığıyla Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’ne iletilen bütün yorumlar, öneriler, grafikler, fikirler (ürün ve reklam fikirleri de dahil olmak üzere) ve diğer bilgiler ya da malzemeler, bu koşullar gelecekte değiştirilse ya da iptal edilse bile bu tür iletimlerle ilgili gelecekteki bütün haklar da dahil olmak üzere, Bel Groupe’un münhasır mülkiyeti olacak ve böyle kalacaktır. Bu durum, bu tür iletimlerinizde her türlü mülkiyet hakkından vazgeçtiğiniz ve Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’nin bunları (ya da benzer malzemeleri veya fikirleri) bugün ve gelecekte, size ya da başka bir kişiye önceden bildirimde bulunmadan, tazminat ödemeden ya da başka bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir ortamda kullanmaya ilişkin sınırsız hakkını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’nin iletimlerinizi gizli tutma yükümlülüğünün olmadığı anlamına da gelir.

Uygun gördüğümüz zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu sitede değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır.

TELİF HAKKI

Copyright © Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.-2016. Her hakkı saklıdır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. ve bağlı şirketlerine aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. Bağlı şirketlere yönelik referanslar, Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’nin bütün üyelerini kapsayacaktır.

Bu siteyi inceleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alarak, sabit disk sürücünüze indirerek ya da başka kişilere dağıtarak bazı kısımlarını çoğaltabilirsiniz, ancak bu tür çoğaltmalar kesinlikle ticari olmayan, bilgi amaçlı ve kişisel nedenlerle yapılabilir. Sitenin hiçbir bölümü çoğaltılıp ticari kazanç amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz; ayrıca yazılı çıktı halinde veya başka bir siteye gönderilmesi de dahil olmak üzere elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına veya siteye eklenemez. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez.

Bu sitede görülen bütün ticari markalar Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. ve bağlı şirketlere aittir ya da bunların lisansı altında kullanılmaktadır.

LİNK UYARILARI

Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, Luna Kafe ve Restoran İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’nin ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.